Ondernemerstips van en voor ondernemers Ondernemerstips van en voor ondernemers

Het coronavirus beheerst wereldwijd het dagelijks leven. Ondernemers in veel sectoren worden hierdoor geraakt. Zo ook onze klanten.  Wat kun je als ondernemer doen om liquiditeitsproblemen te beperken? En waar kun je terecht voor vragen over het coronavirus en de gevolgen daarvan? Secash verzameld dagelijks interessante en handige tips om de problemen zo goed mogelijk te kunnen beperken.

Heb je als ondernemer zelf een handige tip en wil je graag mede-ondernemers steun bieden in deze bizarre tijden? Stuur vandaag nog jouw tip door naar info@secash.nl en wij nemen deze mee in onderstaand overzicht.

Financieringsadvies

Is er niet genoeg werk meer voor je personeel? Vraag dan een vergunning werktijdverkorting. Met deze vergunning kun je je personeel tijdelijk minder inzetten.

Om je personeel te helpen is het verstandig gelijk ook een werkloosheidsuitkering aan te vragen. Dit betekent niet dat je werknemers hun baan verliezen. Zij blijven gewoon in dienst en ontvangen ook salaris, maar dan via het UWV.

Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Eind maart komt een nieuwe tijdelijke maatregel (geldig tot 1 april 2021). De borg van de overheid bedraagt 90 procent van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 procent naar 75 procent. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet met een maximale looptijd van 1 jaar bij een financier. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?
De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, dat is vaak de bank. Bekijk hier de lijst van geaccrediteerde financiers. De BMKB-regeling gaat in per eind maart.
Aanvragen die vóór 1 april binnenkomen waarvan de financiers een voormelding doen bij RVO, vallen onder deze verruiming.

Raadpleeg uw huisbank voor de mogelijkheden. Deze regeling geldt helaas niet bij ons.

Voor meer advies hierover raden we je aan om het Coronaloket van de Kamer van Koophandel te bellen via 0800 – 2117

Bijzonder uitstel belasting
Om liquiditeitsproblemen te beperken, kunnen ondernemers een verzoek doen om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Verzuimboete belasting
De Belastingdienst komt ondernemers tegemoet door de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege te laten of terug te draaien.

Verzoek verlaging voorlopige aanslag
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Onder omstandigheden kunnen bedrijven als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan de verplichtingen voldoen die ze hebben afgesproken in commerciële contacten (bijvoorbeeld door stilgelegde productie in China). Afhankelijk van wat daarover in overeenkomsten is afgesproken, kunnen bedrijven mogelijk een beroep doen op overmacht ofwel 'force majeure'.

De gevolgen van het inroepen van een force majeure-clausule zijn afhankelijk van de
bewoordingen van de specifieke clausule. Het kan bijvoorbeeld betekenen:
* Opschorting van contractuele verplichtingen;
* Vervallen van aansprakelijkheid voor niet-nakoming van de verplichtingen;
* De verplichting om de schade zoveel mogelijk te beperken; en
* Het recht om de overeenkomst te beëindigen.
Om mogelijke risico’s te mitigeren zouden bedrijven de volgende stappen kunnen
ondernemen:
* Ga in commerciële contracten na of force majeure een rol kan spelen, zowel in het geval dit
door- als tegen u gebruikt kan worden, en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn (bijv.
termijnen voor inroeping);
* Overweeg alternatieve manieren om contractuele verplichtingen na te komen en neem de
nodige maatregelen om schade te beperken;
* Houdt bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten rekening met omstandigheden zoals
het coronavirus; en
* Ga na of de schade mogelijk verzekerd is.

Ondernemerstips

‘Stichting 155 Help een bedrijf’ is een hulploket dat via betrouwbare derde partijen direct hulp kan bieden aan kleine ondernemers en zzp’ers. Contact opnemen met deze stichting is kosteloos. Kijk voor meer informatie hierover op 155.nl.

De overheid heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ondernemers terecht kunnen met vragen over het coronavirus. Hier zitten specialisten die u kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting. De specialisten maken onderdeel uit van het adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800 – 2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

Tijdens dergelijke situaties is het belangrijk een open communicatie te handhaven met je zakelijke relaties. Zo ook met de verhuurder van je bedrijfspand. Overleg de huidige situatie en kijk samen naar een gepaste oplossing om de problematiek zo beperkt mogelijk te houden. In sommige gevallen staan verhuurders open voor alternatieve opties. Denk hierbij aan aparte huurprijs afspraken voor de komende maand(en) of de eerder betaalde borgsom als huurtermijn gebruiken. Op deze manier kun je de vaste lasten enigszins drukken en de risico's in deze onzekere periode waar mogelijk beperken.

De genomen maatregelen hebben een grote impact op alle horeca ondernemers. In deze periode waarin de meeste horecazaken noodgewonden dicht moeten zijn er nog alternatieve mogelijkheden om alsnog omzet te kunnen genereren.

Bezorgen mag namelijk nog wel en sinds een aantal dagen behoort afhalen ook weer tot de mogelijkheden. kijk dus goed of het in jouw zaak mogelijk is om een afhaalluik in te richten en voor nu te focussen op de bezorging.

Scroll naar top